top of page

Om Fugløya

Sørfugløy ligger på koordinaterne 67°3′50″N 13°48′11″Ø

Fugløya er ei øy i Gildeskål kommune i Nordland. Sørfugløy ligger et stykke nordøst for Kunna, med Fugløyfjorden i sør og Fleinværfjorden i nord. Rett vest av Gildeskål og Inndyr.

Den har et areal på 13 km². Fugløya har en karakteristisk form fra både nord og sør. De markerte toppene er fra vest Hagtind (765 moh), Skiftesåfjellet (723 moh), Stortindene (595 moh), Geitkollen (347 moh) og lengst øst den bratte Ramntinden (222 moh).
 

Et fruktbart jordsmonn har gjort at det har bodd folk på øya i lang tid. Etter 2. verdenskrig bodde det om lag 200 personer på Fugløya. Så sent som i 1960 hadde øya 124 innbyggere. I dag brukes husene i all hovedsak som feriehus. En del av øya er vernet som naturreservat. Den nordøstlige delen av øya er preget av en svært god fjellkvalitet, noe som gjør stedet til et populært reisemål for fjellklatring (mer spesifikt klatring på naturlige sikringer og buldring). Klatringa på Fugløya er beskrevet i klatreføreren «Polarsirkelklatring». Siden 2009 har Bodø Klatreklubb arrangert en klatrefestival i begynnelsen av august. Festivalen hadde i 2010 også status som nasjonal klatresamling.

Fugløya naturreservat ligger på vestsiden av Fugløya i Gildeskål kommune i Nordland. Naturreservatet har et areal på 5482 dekar, hvorav 1742 dekar sjøareal. Området er vernet for å ivareta et viktig hekkeområde for fugl, særlig lundefugl. I tiden fra og med 15. april til og med 31. juli er det ikke tillatt med camping, teltslaging og ferdsel på land i fredningsområdet, med unntak for Kløyva og de lavereliggende delene av Fugløya. I praksis omfatter vernet hele vestsida av Fugløya.

bottom of page