top of page

Velkommen til
Sørfugløy velforening​

Informasjon

Fugløya naturreservat ligger på vestsiden av Fugløya i Gildeskål kommune i Nordland. Området er vernet for å ivareta et viktig hekkeområde for fugl, særlig lundefugl. Sørfugløy velforening legger ut aktuell informasjon til øyas brukere og gjester.

Om Fugløya

Fugløya er ei øy i Gildeskål kommune i Nordland. Sørfugløy ligger et stykke nordøst for Kunna, med Fugløyfjorden i sør og Fleinværfjorden i nord. Rett vest av Gildeskål og Inndyr

bottom of page