top of page

Medlemskontingent

​Er du ikke medlem av Sørfugløy velforening, kan du melde deg inn her for å ta del i fellesskapet på Sørfugløy.


 

  • Kontingent for familiemedlemskap er kr. 500,-

  • Kontingent for enkeltmedlem er kr. 350,-


Kontingenten betales årlig innen 31. mars.


Sørfugløy Velforening 

Kontonr. 4609 20 50416

Your details were sent successfully!

bottom of page