top of page

Historie

På nordsiden av øya er det gjort funn av boplasser og gjenstander som er tidfestet til så langt tilbake som tiden fra eldre steinalder (9000 – 4000 år f. Kr.)

På sørsiden av øya, nærmere bestemt på Klauva er det i ei torvmyr funnet rester av en båt laget av tynne eikebord.  Funnet et tidfestet til jernalder (500 år f. Kr. – 500 år etter Kr.)

Folketellingen fra 1801 viser at der bodde 30 personer på gården Sørfugløy, 1865 bodde det 53 personer, og ved år 1900 bodde det 78 personer. 

Det høyeste antall innbyggere var like før andre verdenskrig da det bodde ca. 120 personer på øya.  En vesentlig del av de som flyttet til øya rundt år 1900 kom fra Meløy.

 

Øya ble i likhet med resten av Nord-Norge rammet av fraflyttingsbølgen på 70 tallet.

bottom of page