top of page

Båtruter

RUTETABELL HURTIGBÅT

Klikk på link for oppdatert og nye ruteplan for Sørfugløy.

https://177nordland.no/a/hurtigbaat-midtre-nordland

 

 

Så kom dagen (1.mars 2019) at NEXen sluttet å anløpe Sørfugløy. For oss alle som har tilhold på Sørfugløy var nok det en trist dag.
Styret i Sørfugly velforening har kjempet med nedd og klør for at NEXen fortsatt skulle anløpe øya, men dessverre nådde vi ikke fra med det.


Da for det være en trøst for oss alle at vi som eneste ubebodde øy tross alt fikk et kommunikkasjonstilbud.
 

Det nye rutetilbudet med lokalrute i Gildeskål kunne nok vært noe bedre, men vi får benytte tilbudet så godt vi kan å håpe på at de som bestemmer ser at det å endre på noe som fungerte ikke var særlig lurt. Styret i velforeningen vil uansett jobbe videre med å forbedre komunikkasjons tilbudet til øya.

Nordlandsekspressen

Nordlandsekspressen er en hurtigbåtrute som går fra Sandnessjøen i sør, til Svolvær i nord, med Bodø som knutepunkt. Ruten drives av rederiet Torghatten Nord AS, til daglig benyttes skipene MS «Salten», MS «Steigtind» og MS «Ofoten». Ruten har lange tradisjoner, og blir omtalt som en livsnerve for kystsamfunnene langs Nordlandskysten. De siste årene har den opplevd sterk passasjervekst, i tillegg til at den frakter mye gods. Det er mange korrespondanser underveis, blant annet korresponderer nordgående båt fra Sandnessjøen med nattoget fra Trondheim, via buss fra Mosjøen. I tillegg korresponderer den med en rekke båt- og bussruter.

Elias Blix IIM/S "Elias Blix II"

M/S «Elias Blix II» er et hurtiggående enskrogsfartøy bygget i grp sandwich ved Måløy verft i 1999.

Fartøyet trafikkerer båtrute i Gildeskål med utgangspunkt fra Inndyr. 
M/S «Elias Blix II» har plass til 23 passasjerer.
                                                                                                                                            Kjenningssignal  LJRU
Lengde  16 m
Bredde  4,5 m

Fjordlast

​Fjordlast kan frakte større forsendelser/gods. Innlevering skjer ved godsterminalen i Bodø. Ring direkte på tlf 971 63 441 til Fjordlast for avtale.

 

bottom of page