top of page

Administrasjon

Fugløya ligger i Gildeskål kommune med Inndyr som kommunesenter.  Sørfugløy har egen velforening som administrerer og har kontakt med leverandører av elektrisk kraft, båtruter, håndtering av søppel og drift av ungdomshus, venterom, gjestebrygge m.m.

Foreningen arrangerer årlig sammenkomster for medlemmene, og de siste årene har vi hatt samarbeide med Gildeskål menighet om en sommergudstjeneste. 

Sørfugløy velforening blei stiftet i l981, og foreningen har hele perioden vært svært aktiv og tatt hånd om alle saker som har betydning for stedet.

bottom of page