top of page

Instruks for ekspedering av hurtigbåt og lastebåt

Sørfugløy Velforening som er ansvarlig ekspeditør på Sørfugløy har fått pålegg om at følgende instruks skal følges når det gjelder ekspedering av hurtigbåten og av eventuell annen lastebåt.


1. Den person som ekspederer båten SKAL ha refleksvest og hjelm på seg.
2. Hvis båten har last med seg eller last skal sendes, SKAL også vernesko og hjelm benyttes.


PS; Vernesko, hjelm og refleksvest ligger tilgjengelig på venterommet, og skal etter bruk legges tilbake der.

bottom of page