top of page

Informasjon om øya


Fugløya naturreservat ligger på vestsiden av Fugløya i Gildeskål kommune i Nordland. Naturreservatet har et areal på 5482 dekar, hvorav 1742 dekar sjøareal. Området er vernet for å ivareta et viktig hekkeområde for fugl, særlig lundefugl. I tiden fra og med 15. april til og med 31. juli er det ikke tillatt med camping, teltslaging og ferdsel på land i fredningsområdet, med unntak for Kløyva og de lavereliggende delene av Fugløya. I praksis omfatter vernet hele vestsida av Fugløya.

Her kan du se hvordan været på Sørfugløy er akkurat nå

Viktig info:

  •  Hjertestarter er tilgjengelig i åpent uthus ved Jostein Ingebrigtsen.
  •  ​Legevakt i Gildeskål tlf: 75 76 07 08.
  •  Det er ingen renovasjonsordning på Sørfugløy, og alt søppel må tas med fra øya.

Turmuligheter
En tur på kjøl øya rundt er et must. En fottur også, for den saks skyld. Men det er periodevis veldig bratt, samtidig som vernet legger en del ferdselsbegrensninger. På nordsida finner du blant annet et merkelig flygesandområde der sanden glir som en foss ut fra fjellet.

Ankrings- og kaiforhold
Sandbunn og topp ankringsplasser bak moloen på sørsida av neset. Men det er trangt her - og tildels grunt. Så les loddet nøye når du ratter rundt.

Sørfugløya har bare en liten gjestebrygge med plass til to mellomstore båter. Alternativt flere - i bredden.

Du kan derfor fort bli avhengig av lokal velvilje. Men hvis du forhører deg, bør det være mulig å få lånt seg en plass for natta på en av de private flytebryggene - alternativt få sette tampene i en kaibette eller en lokal fiskebåt. Gjestfriheten er stor - den store trafikken sommerstid tatt i betraktning.

Adkomst
Hit ut kommer du på kjøl. Enten i kajakk eller seilbåt, på veg nord- eller sørover gjennom øyrikene - eller med hurtigbåt fra Bodø eller Sandnessjøen.

Utsikt/sol/klima
Sørfugløy ligger åpent og solfylt til. Et skikkelig sydenparadis på en varm sommerdag. Men været kan ta godt når han kommer med en god sørøst kuling.

Turmuligheter
En tur på kjøl øya rundt er et must. En fottur også, for den saks skyld. Men det er periodevis veldig bratt, samtidig som vernet legger en del ferdselsbegrensninger. På nordsida finner du blant annet et merkelig flygesandområde der sanden glir som en foss ut fra fjellet.

​​

bottom of page