top of page

Statusrapporter

 

 

En begivenhetsrik sommer er over og vi skriver oktober mnd. Det betyr at vinteren nærmer seg med raske skritt. Det betyr også at mange av velforeningens medlemmer tar en liten pause når det gjelder å dra ut til øya.

Når det gjelder sommerens aktiviteter og begivenheter viser vi til velforeningens hjemmeside www.fugloy.no som har fyldige reportasjer av aktiviteten og livet på øya.

 

Teksten forsetter under bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I løpet av sommeren og utover høsten er alle oppgaver som var planlagt utført, og styret takker de av medlemmene som har bidratt med flott dugnadsinnsats til fellesskapets beste.

 

Siden årsmøte i mai har styret avholdt 2 styremøter hvor saker fra årsmøte er behandlet og de aller fleste effektuert.

 

Sommerens medlemsfest ble avholdt den 24. juli. Med tilnærmet fult hus av festglade mennesker samt god servering ble også årets sommerfest en høydare. Sommerfesten og sommerlotteriet er viktige bidragsytere både til det sosiale liv på øya og til velforeningens økonomi. Resultatet av festen ble kr 5400, i tillegg innbrakte sommerlotteriet kr 5700, og salg av effekter kr 2200. Styret takker årets festkomité og velforeningens faste loddselger samt alle andre som bidro i forbindelse med arrangementet.

 

Også i år ble vi velsignet med sol og varmt sommervær da friluftsgudstjenesten ble avhold 26. juli. Ca 85 personer overvar dette flotte arrangementet. I år var det vikarprest Børge Hartz Fure fra Bodø som hadde tatt vei utover til øya. Innsamlet kollekt til Gildeskål menighet ble kr 2419, og inntekt til velforeningen når det gjaldt salg av vafler og kaffe ble kr 1130. Stor takk til Anne Lise som i alle år på vegne av velforeningen har hatt hovedansvaret for disse arrangementene. Stor takk også til de som hjalp til under årets arrangement.

 

Den største oppgaven som er utført i år har vært å fortsette å oppgradere veien. Etter litt venting og litt att og fram hva angår leveransen, fikk velforeningen ca 160 m3 veigrus i slutten av juli. Men selv om det var en stor mengde grus som kom var det akkurat nok slik at alle veier på øya nå er nygruset og oppgradert. Styret er veldig fornøyd med resultatet, og takker alle som var med på denne kjempe store dugnaden. Det ble lagt ned mange dugnadstimer med hardt arbeid, men det var også veldig mange fine sosiale stunder.

 

Også i sommer er dampskipskaia vedlikeholdt ved at vestsiden av kaia er forsterket og tilrette lagt slik at mindre båter kan legge til også der.

 

I høst er også landfestene på betongbrygga ettersett og forsterket med kraftig kjetting.

 

Bodø klatreklubb avhold også i sommer sin tradisjonelle klatrefestival på øya. Dette er etter hvert blitt et tradisjonsrikt og flott arrangement med deltakere fra mange forskjellige land.

 

Når det gjelder båtrutene både med hurtigbåten til og fra Bodø og Elias Blix 2 til og fra Inndyr så har alt fungert etter planen. Styret håper at fortsettelsen blir like bra.

 

Til slutt vil styret rette oppmerksomheten på foreningens hjemmeside www.fugloy.no her finner medlemmene ”alt” av informasjon om styrets arbeide, styrereferater, aktuelle hendelser og mye mye mer. Velforeningen ønsker alle sine medlemmer en flott høst, og ser fram til at solen igjen snur og livet på øya tar seg opp igjen.

 

Sørfugløy oktober 2015

Styret i velforeningen

Sommeren 2015

Sommeren 2015

Minner fra 2015. Historien skapes av mennesker - mange minner fra "vårres vakreste øy i verden"

bottom of page