top of page

Geografi

Fugløya ligger 18 nautiske mil sørvest av Bodø, og flateinnholdet er 12,99 kvadratkilometer.

Høyeste fjell er Hagatinden på 765 m og Skiftesåtinden 722 m.

Vest av Fugløya ligger Fugløyværet med en rekke større og mindre holmer og skjær hvor det i tidligere tider var rorbuer hvor fiskere også fra andre steder i kommunen drev fiske. De fleste rorbuene er godt ivaretatt og benyttes til fritidsformål.

 

Innmarka delt i ”stripeeiendommer” fra fjellfoten og ned til stranda.  Utmarka på øya er felles.  Øya er helt ut i privat eie.

Store deler av fjellområdene, Klauva og Fugløyværet vernet som naturreservat.

bottom of page