top of page

Årsmøtet 2021

Årsmøtet 2020

 

Årsmøtet 2019

Til medlemmene i Sørfugløy Velforening

Innkalling årsmøte 2019 Sørfugløy velforening Ungdomshuset lørdag 8.juni 2019 kl. 13.00

 

Vedlagt finner dere;

Årsmøtet 2018

Årsmøte 2018 ble planmessig avholdt lørdag den 26. mai på ungdomshuset. 32 medlemmer møtte inkl fullmakter.
Se for øvrig protokoll fra møte på medlems siden.
Styret vil takke de som møtte og der igjennom er med på å bidra til at Sørfugløy har en sterk og velfungerende velforeningen.


Velforeningen er etter hvert blitt en sentral og troverdig aktør og talerør for sine medlemmer, med mange og varierte oppgaver.
Styret er glad for det engasjement og de tilbakemeldingen som fremkom på møte. 
Flere av forslagene som fremkom på møte vil bli iverksatt og gjennomført i løpet av sommeren.
Så minner vi om sommerfesten som i år er fastsatt til 21.juli, og friluftsgudstjenesten som blir avholdt 15. juli.
Vi trenger gevinster til sommerens loddsalg, ta kontakt med Karen,
og husk å kjøp lodd hos Inger når hun kommer på besøk.
 
Styret ønsker alle medlemmene en trivelig og varm sommer på øya

Til medlemmene i Sørfugløy velforening

 

ÅRSMØTE 2018

 

Vedlagt denne e-post finner dere;

 

 

Vel møtt

 

Med vennlig hilsen

Styret i Sørfugløy velforening

 

Årsmøtet 2017

Årsmøte 2017 ble planmessig avholdt lørdag den 27. på ungdomshuset. 30 medlemmer møtte.

Se for øvrig protokoll fra møte på medlems siden.

 

Styret vil takke alle som møtte og der igjennom er med på å bidra til at Sørfugløy har en sterk og velfungerende velforeningen.

Velforeningen er etter hvert blitt en sentral og troverdig aktør og talerør for sine medlemmer.

 

Oppgavene til velforeningen er mange og varierte og styret er glad for det engasjement og de tilbakemeldingen som fremkom på møte.

 

Det vil i nær fremtid bli oppstart på prosjektet som skal anlegges i forbindelse med gjestebrygga. Her vil sikkert Roald som er prosjektleder ha behov for noen kyndige hjelpere.

 

Så minner vi om sommerfesten som i år er fastsatt til 22.juli, og friluftsgudstjenesten som blir avholdt 2. juli.

Husk å kjøp lodd hos Inger når hun kommer på besøk.

 

Styret ønsker alle medlemmene en trivelig og varm sommer på øya.

 

Vedlagt denne e-post finner dere;                    

 

  • Øvrige saksdokumenter legges fram på årsmøte

 

Se for øvrig foreningens hjemmeside

 

Vel møtt

Med vennlig hilsen

styret i Sørfugløy velforening

Årsmøtet 2016

Årsmøte 2016 ble avholdt lørdag den 28. mai på ungdomshuset.

31 medlemmer møtte. Se for øvrig protokoll fra møte på medlemssiden.

 

Som flere ganger tidligere ble møte kyndig ledet av Kjell Ingebrigtsen.

Styret vil takke alle som møtte opp og der igjennom er med på å bidra til at Sørfugløy har en sterk og velfungerende velforeningen.

Velforeningen er etter hvert blitt en sentral og troverdig aktør og talerør for sine medlemmer.

Oppgavene til velforeningen er mange og varierte og styret er glad for det engasjement og de tilbakemeldingen som fremkom på møte.

Når sommeren er over skal det arbeide som gjenstår på ungdomshuset utføres, her vil det nok bli noen dugnadstimer.

 

Styret ser fram til å bidra til fellesskapets beste, og ønsker alle medlemmene en trivelig og varm sommer på øya.

Protokollen ligger på medlemsiden (klikk direkte på menypunktet "Medelmsside").

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Til medlemmene i Sørfugløy Velforening. Ihht. vedtektene §7 bekjentgjøres det herved at 

 

Årsmøtet 2016 avholdes

Lørdag 28. mai kl 13.00 på ungdomshuset.

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret ihende innen 16. april

 

Se vedlegg

 

Sørfugløy, februar 2016

Mvh Styret i Sørfugløy Velforening

 

-----------------------------------------------------------------------

 

Sørfugløy Velforening - Årsmøte 2016, 28. mai kl 13.00 på ungdomshuset på Sørfugløy.

 

Til medlemmene i Sørfugløy Velforening.

Last ned vedlegg:

 

1.      Innkalling og agenda til årsmøte 2016

2.      Styrets årsberetning 2015

3.      Arbeidsplan 2016.

4.      Forslag om kontingentregulering fra 01.01. 2017

5.      Forslag fra Odd Arne Kristiansen til årsmøte 2016

 

 

Vel møtt

Hilsen Styret i Sørfugløy Velforening

 

 

 

Årsmøtet 2015

 

Årsmøtet 2015 ble gjennomført lørdag 30. mai kl. 13.00 på Ungdomshuset. Det var 24 medlemmer som møtte med 12 fullmakter slik at det var 36 stemmeberettigede tilstede. Møte ble ledet av Kjell Ingebrigtsen, og avholdt i en fredelig og god atmosfære. I tillegg til de vanlige årsmøtesakene, bevilget årsmøte midler til fortsatt grusing av veien.

Årsmøte vedtok også at prinsippet for føring av foreningens regnskap ikke skal endres.  Ellers godkjente et enstemmig årsmøte alle styrets forslag. Et enstemmig årsmøte fulgte også valgkomiteens forslag til nytt styre, ny revisor og ny valg komitè. Styreleder informerte til slutt om at Nordland Fylkeskommune for få dager siden bevilget kr 20 000,- til velforeningen i forbindelse med en søknad som velforeningen sendte inn i 2013.


Se signert protokoll fra årsmøtet

Se invitasjon - vedlegg for pdf
Last ned dokumenter til årsmøtet 2015:

Årsmøte 2014

Årsmøtet 2014 ble gjennomført lørdag 24. mai kl. 12.00 på Ungdomshuset.
 
Det var 30 medlemmer som møtte opp og møte ble myndig ledet av Kjell Ingebrigtsen.
I tillegg til vanlige årsmøtesaker var flere spennende saker oppe til behandling;
 
Styrets forslag til nye vedtekter ble vedtatt med 2/3 flertall med en endring;
§ 11.1 regnskapsåret skal følge kalenderåret og ikke årsmøteperioden.

I årsmøtesak 7 ønsket årsmøte en mindre omfattende renovering av gulvet på ungdomshuset. Det eksisterende gulv skal  pusses opp og eventuelt males.
 
Ellers godkjente et enstemmig årsmøte alle styrets forslag.
 
Et enstemmig årsmøte fulgte også valgkomiteens forslag til nytt styre, revisor og ny valg komitè.
 
Last ned dokumenter:
 
Høringsuttalelser fra medlemmer til opprinnelige forslag til nye vedtektene:
 
Årsmøte 2013
bottom of page