top of page

Grunneierlaget

På oppfordring fra Sørfugløy velforening ble Sørfugløy grunneierlag  stiftet i 2010 for å ta seg av saker som gjelder bruk av felles grunn. 


All utmark på selve Fugløya er felles, mens holmene i Fugløyværet er utlagt til de forskjellige grunneierne.
Grunneierlaget har årsmøte hvert år innen utgangen av juli måned.
Styret består av

 

  • Anne-Lise Ingebrigtsen - leder, epost ali55@online.no / mobil 905 13188
  • Olav Kolberg
  • Anne Ringen Pedersen
bottom of page