top of page

Verneplan

Miljøverndepartementet legger med dette frem forslag til verneplan i Nordland fylke. Forslaget gjelder Láhku nasjonalpark på ca.188 km2 i kommunene Beiarn, Gildeskål og Meløy i Nordland fylke.

•Last ned Kongelig resolusjon (pdf)

bottom of page