top of page

Høstrapport 2013

En fin sommer er definitivt over. Det samme er snart høsten og vinteren nærmer seg raskt. I sommer fikk vi utført mange av de oppgaver som var planlagt, og styret takker medlemmene for flott dugnadsinnsats.

 

Her kommer en liten statusrapport fra styret; 

  • Etter årsmøte i mai har styret avholdt 3 styremøter hvor saker fra årsmøte er behandlet og de aller fleste effektuert.

 

  • Vedtektskomiteen som ble valg på årsmøte arbeider godt med forslag til nye vedtekter for foreningen. Komiteens arbeide skal være sluttført i løpet av vinteren, da vil styret sende forslaget ut på høring til medlemmene.

 

  • Etter en del detektivarbeid fant styret i sommer ut at velforeningen satt på 10 aksjer i Sjøfossen AS. Velforeningen har fått tilbud fra SKS om kjøp av disse, noe styret har godtatt. 

 

  • Styret har løpende kontakt med Gildeskål kommune når det gjelder å forbedre båtrutene. Akkurat nå er utfordringen hva som skjer med Elias Blix 2, ingen ting er konkret enda. 

 

  • Grunneierlaget har vederlagsfritt gitt velforeningen tomt for å plassere en garasje på vestsiden av ”butikken”. Alle formaliteter er i orden, og planen er å starte byggingen til våren. 

 

  • Når kjøkkenet på ungdomshuset nå er nytt og flott, fremstår storsalen som noe mørk og sliten. Trude og Ann Helen har tatt ansvar for at også storsalen får en ansiktsløftning. Et ”nytt” hus skal stå ferdig til årsmøte 2014. 

 

  • Styret har etter mye leting gått til innkjøp av en helt ny hjullaster (bildet).

 

 

 

 

 

Denne blir levert i månedsskifte okt/nov.
Prisen er ca kr 157.000,-.

 

Flere bilder og mer info om bruk og brukerveiledning vil bli

lagt ut på eget område hjemmesiden. 

 

Styret håper denne maskinen kommer alle til nytte,

og tilfredsstiller de behov som foreningens medlemmer

har til transport, snørydding og div. arbeid for eksempel på kaia. 

 

Se link for for mer informasjon

 

 

 

 

 

 

Til slutt vil styret rette oppmerksomheten på foreningens hjemmeside, her finner medlemmene ”alt” av informasjon om styrets arbeide, styrereferater, aktuelle hendelser og mye mye mer.

bottom of page