top of page

Grunneierlaget

Årsmøte 2014

 

Last ned dokumenter:

Her følger innkalling til årsmøte i grunneierlaget og årsberetning.

Merk at dersom det er noe som ønskes tatt opp,  må saken være styret i hende innen 10. juli.

Husk at for eiendommer der det er flere eiere, er det kun den som har fullmakt fra de andre som kan avgi stemme, men det er selvsagt ikke noe i veien for at flere eiere fra samme eiendom møter. 

 

Vel møtt !

__________________________________________________________________

 

På oppfordring fra Sørfugløy velforening ble Sørfugløy grunneierlag  stiftet i 2010 for å ta seg av saker som gjelder bruk av felles grunn.

All utmark på selve Fugløya er felles, mens holmene i Fugløyværet er utlagt til de forskjellige grunneierne.
Grunneierlaget har årsmøte hvert år innen utgangen av juli måned.

 

 

Les mer om vedtektene her
 

Styret består av

  • Lise Ingebrigtsen - leder, epost ali55@online.no / mobil 905 13188

  • Olav Kolberg

  • Anne Ringen Pedersen

     

bottom of page