Aktuelt fra Sørfugløy

Se aktuelle stemingsbiler og aktiviteter fra Sørfugløy

Instruks for ekspedering av hurtigbåt og lastebåt

Sørfugløy Velforening som er ansvarlig ekspeditør på Sørfugløy har fått pålegg om at følgende instruks skal følges når det gjelder ekspedering av hurtigbåten og av eventuell annen lastebåt.


1. Den person som ekspederer båten SKAL ha refleksvest og hjelm på seg.
2. Hvis båten har last med seg eller last skal sendes, SKAL også vernesko og hjelm benyttes.


PS; Vernesko, hjelm og refleksvest ligger tilgjengelig på venterommet, og skal etter bruk legges tilbake der.

AKTUELT:

Årsmøte 2019 avholdes

  • Lørdag 8. juni 2019 kl 13.00 på ungdomshuset

  • Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 27.april.

Medlemsmøte 20. juli 2018 Sørfugløy Velforening.​

Se møteplan

 

Med bakgrunn i ønske både fra medlemmer og fra styret ble det avholdt et uformelt medlemsmøte  på ungdomshuset

fredag den 20 juli 2018.

Styret hadde forventet et større oppmøte enn de ca. 20 medlemmer som møtte opp.

 

Selve møte startet med at styret informerte om aktuelle pågående saker som samferdsel/fremtidige båtruter,

prosessen rundt et eventuelt kjøp av havnen samt det pågående arbeide med fornying av strømlinjen til øya.

 

Styret hadde ellers tre saker som de ønsket debattert nemlig;

 

  • Strategi for fortsatt vekst og styrkelse av Sørfugløy Velforening

  • Lukket face book side for medlemmene

  • Aktiviteter og engasjement.

 

Ellers var agendaen på møte var mye opp til medlemmene selv å bestemme.

 

Alle temaene ble saklig og flott debattert, og samtlige oppmøtte var positivt engasjert i det arbeidet som velforeningen driver.

Når det gjelder fortsatt vekst og styrkelse ble det målsatt ca.10 nye yngre medlemmer i løpet av året.

Kommunikasjon mellom styret og medlemmene var også et tema hvor det fremkom at styret måtte bli flinkere og raskere

med å oppdatere hjemmesiden. Noe styret tar til etterretning.

Ellers ble det diskutert en lukket Face book side for medlemmene. Styret kommer tilbake i løpet av høsten til saken.

Sørfugløy Velforening sine medlemmer er kjent for sitt positive engasjement og vilje til å være positive bidragsytere,

noe som også kom klart fram i debatten som gjaldt aktiviteter og engasjement.

Se for øvrig møteplanen.

 

Et nyttig og greit møte som styret ønsker å videreutvikle.  

Årets sommerfest ble avholdt lørdag 21. juli.

Arrangementet som i år ble styrt av Trine og Anne Lisbeth ble særdeles vellykket.

Et flott pyntet lokale var det som møtte de vel 70 fest deltakerne.

Kjempegod mat ( kjøttkaker med tilbehør) samt god drikke bidro til at stemningen var på topp fra første stund.

 

Etter middagen takket formannen to av medlemmer som over mange år har bidratt langt over gjennomsnittet.

Bodil og Jostein Ingebrigtsen fikk overrakt blomstervase og blomster samt mange velfortjente ord.

Samtlige festdeltakere reiste seg og ga de to en stående applaus som takk for innsatsen.

 

Årets loddsalg innbrakte ca. kr 8500 (kjempe takk til loddselger Inger Edvardsen).

Det sammen en eksemplarisk gjennomføring av selve festen utført av Trine og Anne Lisbeth med sine bidro til

at arrangementet fikk et historisk overskudd på over 20 000,- kroner.

Stor takk til alle som gjennom sin deltakelse og innsats bidro til en minnerik sommerkveld på øya vår.

Del dine beste bilder

 

Del dine beste biler av Fugøy på www.fugloy.no

Send inn på sorfugoy@gmail.com

 

Vi takker Anniken Eide for dette fantastiske bilde hun har tatt av Fugøy fra Småtindan 7. april 2014.

 

Se flere biler her...

Friluftsgudstjeneste 2015

Tradisjonen tro avholdt Gildeskål menighet i samarbeid med Sørfugløy velforening friluftsgudstjenesten på Sørfugløy søndag 26. Juli.

Over 80 personer møtte opp mellom foten av majestetiske Hagetinden og et blikkstille storhav denne flotte sommerdagen for å overvære dette fine arrangementet.

Gudstjenesten ble ledet av vikarprest Børge Hartz Fure, fra Bodø. Sang og musikk ble ledet av trompetist Øystein Fjeldberg.

Etter gudstjenesten stilte frivillige fra velforeningen opp med nystekte vafler, kaffe med mer.

Dette årlige sommer- arrangementet er noe som de som har tilhold på øya ser fram til med glede og forventning.

En stor takk til alle de som gjør dette arrangementet mulig.

Årsmøtet 2015

Årsmøtet 2015 ble gjennomført lørdag 30. mai kl. 13.00 på Ungdomshuset.

Det var 24 medlemmer som møtte med 12 fullmakter slik at det var 36 stemmeberettigede tilstede.
 

Møte ble ledet av Kjell Ingebrigtsen, og avholdt i en fredelig og god atmosfære.

I tillegg til de vanlige årsmøtesakene, bevilget årsmøte midler til fortsatt grusing av veien.

Årsmøte vedtok også at prinsippet for føring av foreningens regnskap ikke skal endres.  
Ellers godkjente et enstemmig årsmøte alle styrets forslag.

Et enstemmig årsmøte fulgte også valgkomiteens forslag til nytt styre, ny revisor og ny valg komitè.
 

Styreleder informerte til slutt om at Nordland Fylkeskommune for få dager siden bevilget kr 20 000,- til velforeningen i forbindelse med en søknad som velforeningen sendte inn i 2013.

 

Se for øvrig signert protokoll fra møte under menypunkt Medlemssiden/årsmøte.

Strandryddedagen 2015

Lørdag 9. mai arrangerte velforeningen en vellykket ryddeaksjon på Sørfugløy. Hele 40 stk stilte opp for å gjøre øya fin. Dagens ble avsluttet på ungdomshuset med kjempegod fiskemat fra MAX MAT. En stor takk til IRIS for at de stilte med container og søppelposer.

 

God Påske alle sammen

50 påskeglade barn og voksne trosset værgudene og samlet seg til grilling og en kjempefin sosial sammenkomst ved ungdomshuset på langfredags ettermiddag. En litt kald fornøyelse, men du verden så hyggelig vi kan ha det på Sørfugløy

 

 

Godt nytt år

Som en ekstra hyggelig gest ved inngangen til det nye året og før vinterstormene kommer har dampskipskaia fått et kjærkommet ettersyn, og det mest nødvendige av mangler og skader er reparert. 


Ny og forsterket polert er også kommet på plass, dette etter ønske fra hurtigbåtene.
En god del løse stolper og stag er blitt erstattet og forsterket med nytt materiell.

Ellers ser vi at havet og nordvesten jobber med storstranden.

 

Statusrapport fra Velforeningen 2014

Et flott og begivenhetsrikt år er snart over og 2015 nærmer seg raskt. Når det gjelder aktiviteter og begivenheter  viser vi til velforeningens hjemmeside www.fugloy.no som har fyldige reportasjer av aktiviteten og livet på øya. I 2014 er alle oppgaver som var planlagt utført, og styret takker medlemmene som har bidratt for flott dugnadsinnsats til fellesskapets beste i 2014.

 

JULEHILSEN 2014

Se Statusrapporten for høsten her.

Båtanløp og usikkerhet

Bestilling av hurtigbåten

Bestilling av hurtigbåt til og fra Sørfugløy.
Sørfugløy Velforening er ekspeditør på Sørfugløy derfor skal all kontakt / bestilling av hurtigbåt skje via velforeningens ekspeditørtelefon

924 62 428.

Kun på denne måten får vi en oppdatert og korrekt oversikt over anløpene til og fra Sørfugløy, som innsendes til

Torghatten Nord hver måned.

I tillegg kan andre som ønsker å reise også bli informert om anløpet.

Sørfugløy velforening 05.02. 2016.

 

Statusrapport høsten 2015

Uttalelse Gildeskål kommune - Søknad Gigante Offshore AS - Lokalitet Sørfugløy

Her følger uttalelse fra Gildeskål kommune som er sendt til Nordland fylkeskommune.  Som det fremgår av denne, er kommunen så langt positiv til søknaden men da såvid vi forstår som en prøveordning.

 

Kommunen har bedt fylkeskommunen om å la Fylkesmannen (Miljøavdelingen) om å foreta undersøkelser mht virkningene et anlegg vil ha for lundefuglkolonien og gytefeltet for torsk.  

 

Vi vil holde medlemme orienterert om det skjer noe nytt.

 

Les mer:

 

 

De valgte Sørfugløy
Lørdag 16.august ble det skrevet historie på Sørfugløy.
For første gang i historien ble det foretatt en vielse på øya, og det av personer som ikke hadde noen form for tilknytning til øya.

 

 

Les mer om det historiske øyeblikket...

 

- Forstår ikke hvorfor ingen andre har giftet seg på dette fantastiske stedet før

Klatrefestivalen
Rekordmange ungdommer hadde funnet veien til Sørfugløy. Årets
klatrefestival ble avholdt i månedsskifte juli /august.

 

Les mer om festivalen...

Friluftsgudstjenesten 2014

75 personer stilte opp på friluftsgudstjenesten som Gildeskål menighet i samarbeid med Sørfugløy velforening  avholdte søndag 29. Juni. Gudstjenesten ble ledet av vikarprest og tidligere biskop Øystein Larsen.
Et flott arrangement som også i år ble velsignet med sol fra klar himmel.

St.Hans på Sørfugløy 2014

Bålet ble tent kl. 19.00 lørdag 21. juni. Både stemningen oppmøte var bra under årets St. Hans feiring ved naustene.

SENIORTUR I REGI AV BODØ & OMEGN TURISTFORENING

B&OI arrangerer seniortur til Sørfugløy mandag 30. juni.

Skyss tur/retur Inndyr med avgang fra Inndyr kl. 10 (se annonse for nøyaktig tidspunkt for avgang).

Turen er åpen for alle, og påmelding skjer til B&OI, se hjemmeside www.bot.no.

 

Turledere Anne Lise og Brynje

Dugnad 3. mai

Lørdag 3. mai fra kl 12.00 var det søppelrydding på øya.

 

Underkant av 40 medlemmer av velforeningen deltok i forbindelse med vårens søppelrydding på øya. Mye plast og annet søppel hadde samlet seg langs strendene og ellers på øya. Dugnads viljen og lysten til å ha det ryddig rundt ser er stor blandt velforeningens medlemmer. Takk til alle som var med på denne dugnaden og på alle andre dugnader i regi av velforeningen.

 

Se flere biler ved å trykke på bildet...

Årsmøte 2014

Årsmøtet 2014 ble gjennomført lørdag 24. mai 2014.

 

Protokoll fra årsmøte samt de nye Vedtektene ligger tilgjengelig på medlemssiden. Logg deg inn på ved å trykke på "Medlemside" for å laste ned protokollen.

 

De nye vedtektene vedtatt på årsmøtet 24. mai 2014 ligger medlemssiden under Vedtekter.

 

Her kan du lese mer og laste ned dokumenter i forbindelse med Årsmøte...

 

Vannprøve tatt 5. jauar 2014 er ok

Resultat av foretatte vannprøver tilsier at drikkevannet kan drikkes. 

ANALYSERESULTATER
Prøvemottak: 06.01.14 Analyseperiode: 06.01.14 - 10.01.14
2014-76-1 F1) Nettprøve, drikkevann Tatt ut: 05.01.14

Garasjen er ferdig - juli 2014
Garasjen ble ferdigstilt etter plan og elektriker kommer i slutten av august.
Det ble en fin og funksjonell garasje hvor mye av foreningens eiendeler trygt kan oppbevares.


Stor takk til Jostein og alle som har bidratt til bygningen med grunnarbeid, snekring og maling.

Ungdomshuset males

I løpet av helgen 28.-30. mars har Trude, Ann Helen, Bodil, Vesla og Anniken forvandlet ungdomshus salen fra en litt mørk og tung sal til en lys, lett og mer trivelig sal. Disse jentene tar initiativ, har engasjement og får tingene gjort. Neste helg trengs enda flere malere. Ta kontakt med Trude eller Ann Helen. Målet er å bli ferdig til påske med salen......

 

Se flere bilder ved å trykke på bildet over.

 

Oppfriskning hjerte/lungeredning
I regi av velforeningen har Trude og Anne Lise oppfrisket medlemmenes kunnskap når det gjelder hjerte/lunge redning.


6 personer var tilstede på Hunstad barneskole den 8. Sept og fikk øvd seg på hjertekompresjon samt fikk testet hjertestarteren.
Et flott tiltak som sikkert flere kunne deltat på.

Stor takk til Trude og Anne Lise :-)

 

Les mer om hva du gjør hvis du kommer i en slik situasjon her

 

 

Les aktuelle saker ved å trykke direkte på linken "Go to link"

Informasjon fra styret:
I forbindelse med prosessen og oppstyret som for tiden går etter at konsekvensrapporten og nytt samferdselskart ble offentliggjort siste dagene i januar, ønsker styret å komme med en liten oppdatering.Som alle kjenner til var konklusjonen i rapporten ingen lystig lesing for oss som har tilhold på Sørfugløy.Tre uker er nå gått siden rapporten ble offentlig, og styret i velforeningen har på denne tiden jobbet godt og gjennom forskjellige kanaler, blant annet har vi hatt et konstruktivt og godt møte med fylkesråds leder Tomas Norvoll. Der fikk vi anledning til å tilkjennegi vår status og vårt synspunkt og hvilke konsekvenser det foreslåtte samferdselskartet  vil få for oss.Fylkesrådslederen hadde stor forståelse for og synes våre argumenter var meget gode og lovet å ta de med seg i det videre arbeide.Vi fikk også noen gode tips i vårt fremtidige påvirknings arbeid. Da saken nå er ute til høring og ikke politisk behandlet,  ønsker styre fortsatt å jobbe direkte opp mot aktuelle beslutningstakere og da spesielt i fylkesråd og fylkesting.

Les det siste om Båtanløp og usikkerhet 

© 2012 - 2019 Sørfugløy Velforening​

© Alle bilder på siden

Nytt kjøkken

Nytt kjøkken på ungdomshuset

Go to link